Каталог на Производи/Продавница

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV + heat pump RYYQ-U/RXYQ-U

  0 out of 5

  Daikin VRV IV + heat pump RYYQ-U/RXYQ-U

  Општи информации

  • Tоплинска пумпа VRV IV+, со воздушно ладење со и без континуирано загреење за време на одмрзнување.
  • Оптимално решение на Daikin со врвна удобност
  • Може да се поврзе со стилски внатрешни единици ( Emura, Perfera,Stylish …)

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV RXYSQ-TY9 (s-series)

  0 out of 5

  Daikin VRV IV RXYSQ-TY9 (s-series)

  Општи информации

  • Компактна топлотна пумпа VRV IV за станбена и делумно комерцијална примена
  • можност за комбинирање со широк спектар на VRV внатрешни единици или со стилски единици (Daikin Emura, Perfera, …)
  • Вклучува VRV IV стандарди и технологии

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV REYQ-U (heat recovery)

  0 out of 5

  Daikin VRV IV REYQ-U (heat recovery)

  Општи информации

  • Daikin VRV IV REYQ-U heat recovery -топлотна пумпа со воздушно ладење и рекуперација
  • Овозможува греење во континуитет за време на циклусот на одмрзнување за разлика од др.топлотни пумпи кои го прекинуваат греењето за време на циклусот на одмрзнување.
  • “Бесплатно“ греење и производство на топла вода овозможени со посебен систем за акумулирање на топлината и пренос на истата од простории на кои им е потребно ладење во простории на кои им е потребно греење или топла вода со што се овозможува удобност 24/7.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV 5 S -RXYSA-AV1/AY1

  0 out of 5

  Daikin VRV 5 S -RXYSA-AV1/AY1

  Општи информации

  • DAIKIN VRV 5S – топлинска пумпа воздух-воздух што ја добива својата енергија за ладење, греење и вентилација од воздухот .
  • Се одликува со исклучително ниска емисија на CO2, поради употребата на R-32 фреонот кој се карактеризира со понизк GWP.
  • VRV 5S серија е наменета за греење и климатизација на помали комерцијални објекти и станбени згради.
  • Сите познати VRV стандарди, како што е VRT ( Variable Refrigerant Temperature tehnology ) се исто така вклучени во оваа компактната Mini VRV верзија.
  • Може да се комбинира со каналски, касетни ,плафонски единици, да се поврзе со вантрешните единици од Sky Air, воздушни завеси, и да се интегрира со систем за вентилација.
  • Вградената Shîrudo технологија овозможува флексибилна инсталација на внатрешните единици и истите можат да се постават во мали простории со минимална површина од 10 m2. во споредба со истиот систем без Shîrudo технологијата кој би бил само за апликации со површина од 27m2 или повеќе.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV 5 REYA-A heat recovery

  0 out of 5

  Daikin VRV 5 REYA-A heat recovery

  Општи информации

  • DAIKIN VRV 5 heat recovery-e топлинска пумпа воздух-воздух која овозможува истовремено ладење и греењево различни простории
  • “heat recovery”опцијата топлината одземена од просториите на кои им потребно ладење преку трицевниот систем рециркулира и се пренесува како бесплатна топлинаво просториите каде е потребно загреење.
  • Се одликува со исклучително ниска емисија на CO2,поради употребата на R-32 фреонот кој се карактеризира со низк GWP.
  • VRV 5 серија е наменета за греење и климатизација на помали комерцијални објекти и станбени згради.
  • Вградената Shîrudo технологија овозможува флексибилна инсталација на внатрешните единици и истите можат да се постават во мали простории со минимална површина од 10 m во споредба со истиот систем без Shîrudo технологијата кој би бил само за апликации со површина од 27m2 или повеќе.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3R F ЕHVX-E3V/E6V/E9W+ERGA-EV(H) греење, ладење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3R F ЕHVX-E3V/E6V/E9W+ERGA-EV(H) греење, ладење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Топлинска пумпа АLTHERMA 3 R F за греење, ладење и топла санитарна вода – идеална за нови објекти.
  • EHVX-V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERGA-V.
  • Мала површина при инсталација од 0,37 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3H MT F ETVX12E6V/E9W+EPRA08-12EV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3H MT F ETVX12E6V/E9W+EPRA08-12EV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Среднотемпературнa топлинска пумпа АLTHERMA 3H MT F за греење, ладење и топла санитарна вода– идеална за нови, но и за послабо изолирани објекти.
  • ETVX-V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W.
  • Мала површина при инсталација од 0,37 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 H HT F ETVX – E6V/E9W+EPRA14 -18DV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 H HT F ETVX – E6V/E9W+EPRA14 -18DV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Високотемпературна топлинска пумпа АLTHERMA 3H HT F за греење, ладење и топла санитарна вода – идеална за нови но и за слабо изолирани објекти.
  • ETVX-V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W.
  • Мала површина при инсталација од 0,36 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 70°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3R F ЕBVX – D6V/9W+ERLA11-16DV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3R F ЕBVX – D6V/9W+ERLA11-16DV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Топлинска пумпа АLTHERMA 3R F за греење, ладење и топла санитарна вода – идеална за нови објекти.
  • ЕBVX –V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERLA-V/W
  • Мала површина при инсталација од 0,37 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 60°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 R F ЕBVH- D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 греење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 R F ЕBVH- D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 греење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Топлотна пумпа АLTHERMA 3 R F за греење и топла санитарна вода – идеална за нови но и за слабо изолирани објекти.
  • EBVH- V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачкичелик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERLA-V/W
  • Мала површина при инсталација од 0,37 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 60°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 R F ЕHVH- E6V/E9W+ERGA-EV(H) греење и топла вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 R F ЕHVH- E6V/E9W+ERGA-EV(H) греење и топла вода

  Општи информации

  • Топлотна пумпа АLTHERMA 3R F за греење и топла санитарна вода – идеална за нови но и за слабо изолирани објекти.
  • EHVH-V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERGA-V/Н
  • Мала површина при инсталација од 0,37m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно,високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA3 H HT F ЕTVH-E6V/E9W + EPRA14 -18DV3/W1 греење и топла вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA3 H HT F ЕTVH-E6V/E9W + EPRA14 -18DV3/W1 греење и топла вода

  Општи информации

  • Високотемпературна топлинска пумпа АLTHERMA 3H HT F за греење и топла санитарна вода– идеална за нови но и за слабо изолирани објекти
  • ETVH-V/W внатрешна подно парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l и
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W
  • Мала зафатнина при инсталација од 0,37m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно,високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 70°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions