Мултисплит системи

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 2MXM-M

  0 out of 5

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 2MXM-M

  • Сезонски вредности за ефикасност (ладење/греење) до A +++ /A ++, благодарение на најсовремената технологија и вградената интелигенција
  • До 4 внатрешни единици може да се поврзат со 1 мулти надворешна единица; сите внатрешни единици се поединечно контролирани и не треба да се инсталираат во иста просторија или во исто време. Тие работат истовремено во рамките на истиот режим на загревање или ладење
  • Може да се поврзат различни типови внатрешни единици: на пр. монтиран на ѕид, аголна касетена единица, скриена таванска единица
  • Надворешните единици се опремени со ’SWING” компресор, познат по својот низок шум и висока енергетска ефикасност
  • KW (греење/ладење) 4.2KW/4.0KW

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 2MXM-M9

  0 out of 5

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 2MXM-M9

  • Сезонски вредности за ефикасност (ладење/греење) до A +++ /A ++, благодарение на најсовремената технологија и вградената интелигенција
  • До 4 внатрешни единици може да се поврзат со 1 мулти надворешна единица; сите внатрешни единици се поединечно контролирани и не треба да се инсталираат во иста просторија или во исто време. Тие работат истовремено во рамките на истиот режим на загревање или ладење
  • Може да се поврзат различни типови внатрешни единици: на пр. монтиран на ѕид, аголна касетена единица, скриена таванска единица
  • Надворешните единици се опремени со ’SWING” компресор, познат по својот низок шум и висока енергетска ефикасност
  • KW (греење/ладење) 5.6KW/5.0KW

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 3MXMN

  0 out of 5

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 3MXMN

  • Сезонски вредности за ефикасност (ладење/греење) до A +++ /A ++, благодарение на најсовремената технологија и вградената интелигенција
  • До 4 внатрешни единици може да се поврзат со 1 мулти надворешна единица; сите внатрешни единици се поединечно контролирани и не треба да се инсталираат во иста просторија или во исто време. Тие работат истовремено во рамките на истиот режим на загревање или ладење
  • Може да се поврзат различни типови внатрешни единици: на пр. монтиран на ѕид, аголна касетена единица, скриена таванска единица
  • Надворешните единици се опремени со ’SWING” компресор, познат по својот низок шум и висока енергетска ефикасност
  • KW (греење/ладење) 4.6kw; 6.8kw; 8.6kw;/4.0kw; 5.2kw; 6.8kw;

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 4MXM-N

  0 out of 5

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 4MXM-N

  • Сезонски вредности за ефикасност (ладење/греење) до A +++ /A ++, благодарение на најсовремената технологија и вградената интелигенција
  • До 4 внатрешни единици може да се поврзат со 1 мулти надворешна единица; сите внатрешни единици се поединечно контролирани и не треба да се инсталираат во иста просторија или во исто време. Тие работат истовремено во рамките на истиот режим на загревање или ладење
  • Може да се поврзат различни типови внатрешни единици: на пр. монтиран на ѕид, аголна касетена единица, скриена таванска единица
  • Надворешните единици се опремени со ’SWING” компресор, познат по својот низок шум и висока енергетска ефикасност
  • KW (греење/ладење) 8.6kw; 9.6kw;/6.8kw; 8.0kw;

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 5MXM-N

  0 out of 5

  DAIKIN MULTISPLIT SISTEM 5MXM-N

  • Сезонски вредности за ефикасност (ладење/греење) до A +++ /A ++, благодарение на најсовремената технологија и вградената интелигенција
  • До 4 внатрешни единици може да се поврзат со 1 мулти надворешна единица; сите внатрешни единици се поединечно контролирани и не треба да се инсталираат во иста просторија или во исто време. Тие работат истовремено во рамките на истиот режим на загревање или ладење
  • Може да се поврзат различни типови внатрешни единици: на пр. монтиран на ѕид, аголна касетена единица, скриена таванска единица
  • Надворешните единици се опремени со ’SWING” компресор, познат по својот низок шум и висока енергетска ефикасност
  • KW (греење/ладење) 10.0Kw/9.0Kw

  Контактирајте не

0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions