ALTHERMA - топлотни пумпи

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3R F ЕHVX-E3V/E6V/E9W+ERGA-EV(H) греење, ладење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3R F ЕHVX-E3V/E6V/E9W+ERGA-EV(H) греење, ладење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Топлинска пумпа АLTHERMA 3 R F за греење, ладење и топла санитарна вода – идеална за нови објекти.
  • EHVX-V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERGA-V.
  • Мала површина при инсталација од 0,37 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3H MT F ETVX12E6V/E9W+EPRA08-12EV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3H MT F ETVX12E6V/E9W+EPRA08-12EV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Среднотемпературнa топлинска пумпа АLTHERMA 3H MT F за греење, ладење и топла санитарна вода– идеална за нови, но и за послабо изолирани објекти.
  • ETVX-V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W.
  • Мала површина при инсталација од 0,37 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 H HT F ETVX – E6V/E9W+EPRA14 -18DV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 H HT F ETVX – E6V/E9W+EPRA14 -18DV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Високотемпературна топлинска пумпа АLTHERMA 3H HT F за греење, ладење и топла санитарна вода – идеална за нови но и за слабо изолирани објекти.
  • ETVX-V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W.
  • Мала површина при инсталација од 0,36 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 70°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3R F ЕBVX – D6V/9W+ERLA11-16DV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3R F ЕBVX – D6V/9W+ERLA11-16DV3/W1 греење, ладење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Топлинска пумпа АLTHERMA 3R F за греење, ладење и топла санитарна вода – идеална за нови објекти.
  • ЕBVX –V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERLA-V/W
  • Мала површина при инсталација од 0,37 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 60°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 R F ЕBVH- D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 греење и топла санитарна вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 R F ЕBVH- D6V/9W + ERLA11-16DV3/W1 греење и топла санитарна вода

  Општи информации

  • Топлотна пумпа АLTHERMA 3 R F за греење и топла санитарна вода – идеална за нови но и за слабо изолирани објекти.
  • EBVH- V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачкичелик со можност за 180l или 230l.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERLA-V/W
  • Мала површина при инсталација од 0,37 m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 60°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 R F ЕHVH- E6V/E9W+ERGA-EV(H) греење и топла вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 R F ЕHVH- E6V/E9W+ERGA-EV(H) греење и топла вода

  Општи информации

  • Топлотна пумпа АLTHERMA 3R F за греење и топла санитарна вода – идеална за нови но и за слабо изолирани објекти.
  • EHVH-V/W внатрешна подно-парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l или
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERGA-V/Н
  • Мала површина при инсталација од 0,37m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно,високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA3 H HT F ЕTVH-E6V/E9W + EPRA14 -18DV3/W1 греење и топла вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA3 H HT F ЕTVH-E6V/E9W + EPRA14 -18DV3/W1 греење и топла вода

  Општи информации

  • Високотемпературна топлинска пумпа АLTHERMA 3H HT F за греење и топла санитарна вода– идеална за нови но и за слабо изолирани објекти
  • ETVH-V/W внатрешна подно парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l и
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W
  • Мала зафатнина при инсталација од 0,37m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно,високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 70°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 H MT F ЕTVH12 E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1 греење и топла вода

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 H MT F ЕTVH12 E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1 греење и топла вода

  Општи информации

  • Среднотемпературна топлинска пумпа АLTHERMA 3H МT F за греење и топла санитарна вода – идеална за нови но и за слабо изолирани објекти
  • ETVH-V/W внатрешна подно парапетна единица со интегриран бојлер за санитарна топла вода од нерѓосувачки челик со можност за 180l и
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W
  • Мала зафатнина при инсталација од 0,37m2.
  • Достапни бои: бела боја
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели:подно,високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкоијлери)
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 M EBLA09-16D(3)V3/D(3)W1 Греење и ладење

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 M EBLA09-16D(3)V3/D(3)W1 Греење и ладење

  Општи информации

  • Нискотемпеературна топлинска пумпа АLTHERMA 3M – EBLA09-16D(3)V3/D(3)W1 за греење и ладење идеална за нови и нискоенергерски објекти.
  • Моноблок систем сè-во-едно – ги вклучува сите хидраулични делови внатре
  • Енергетски ефикасен систем за греење и ладење базиран на технологијата на топлинска пумпа воздух-вода
  • Вграден резервен електричен грејач како опција за дополнително загревање при екстремно ниска надворешна температура
  • Избор на предаватели: подно, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 55°C.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 H MT W ETBX12E6V/E9W+EPRA08-12EV3/W1 греење и ладење

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 H MT W ETBX12E6V/E9W+EPRA08-12EV3/W1 греење и ладење

  Општи информации

  • Топлинска пумпа АLTHERMA 3H MT W за греење и ладење идеална за нови, но и за слабо изолирани објекти
  • ETBX12-V/W компактна високоѕидна внатрешна единица со минимален простор за инсталација.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W.
  • Достапни бои: бела боја.
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C.
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 H HT W ETBX–E6V/E9W + EPRA14-18DV3/W1 греење и ладење

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 H HT W ETBX–E6V/E9W + EPRA14-18DV3/W1 греење и ладење

  Општи информации

  • Топлинска пумпа АLTHERMA 3H НT W за греење и ладење идеална за нови, но и за слабо изолирани објекти
  • ETBX-V/W компактна високоѕидна внатрешна единица со минимален простор за инсталација.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица EPRA-V/W.
  • Достапни бои: бела боја.
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, високотемпературни радијатори, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери).
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C.
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  DAIKIN ALTHERMA 3 R W EHBX-E6V/E9W + ERGA-EV(H) греење и ладење

  0 out of 5

  DAIKIN ALTHERMA 3 R W EHBX-E6V/E9W + ERGA-EV(H) греење и ладење

  Општи информации

  • Топлинска пумпа АLTHERMA 3 R W за греење и ладење идеална за нови објекти.
  • EHBX-V/W компактна високоѕидна внатрешна единица со минимален простор за инсталација.
  • Внатрешната единица се комбинира со надворешна единица ERGA-V.
  • Достапни бои: бела боја.
  • Еколошки фреон-R32, кој го намалува негативното влијание врз животната средина за околу 68% во споредба со R-410A.
  • Избор на предаватели: подно, нискотемпературни радијатори и вентилоконвектори (фенкојлери). 
  • Максимална температура на излез на вода до 65°C.
  • Елегантен и модерен дизајн, наградуван 2018 год.

  Контактирајте не

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions