Надворешни единици

Надворешни единици

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV RWEYQ /T8(T9) (w-series)

  0 out of 5

  Daikin VRV IV RWEYQ /T8(T9) (w-series)

  Општи информации

  • Топлотна пумпа со водено ладење
  • Благодарение на користењето на геотермалната енергија како обновлив извор на енергија, емисиите на CO2 се намалени.
  • Во геотермалниот режим на работа,не е потребен дополнителен надворешен извор на греење или ладење,
 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV S-series Compact - RXYSCQ-TV1

  0 out of 5

  Daikin VRV IV S-series Compact – RXYSCQ-TV1

  Општи информации

  • Daikin VRV IV+ RXYSCQ – TV1 e со компактен и лесен дизајн со еден вентилатор кој заштедува простор и лесен e за инсталирање.
  • Широк опсег на внатрешни единици : VRV единици или со Daikin стилските внатрешни единици како Emura, Perfera, Stylish…
  • Вклучува VRV IV стандарди и технологии: променлива температура на средството за ладење и целосни инвертер компресори
 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV SB.RKXYQ/T8 (i-series)

  0 out of 5

  Daikin VRV IV SB.RKXYQ/T8 (i-series)

  Општи информации

  • RKXYQ-T8 е VRV топлотна пумпа за внатрешна инсталација
  • Неспоредлива флексибилност, бидејќи е поделена на два елементи: разменувач на топлина и компресор
  • Вклучува VRV стандарди и нови технологии: променлива температура на течноста за ладење, VRV конфигуратор и целосно инверторски компресори
 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV + heat pump RYYQ-U/RXYQ-U

  0 out of 5

  Daikin VRV IV + heat pump RYYQ-U/RXYQ-U

  Општи информации

  • Tоплинска пумпа VRV IV+, со воздушно ладење со и без континуирано загреење за време на одмрзнување.
  • Оптимално решение на Daikin со врвна удобност
  • Може да се поврзе со стилски внатрешни единици ( Emura, Perfera,Stylish …)

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV RXYSQ-TY9 (s-series)

  0 out of 5

  Daikin VRV IV RXYSQ-TY9 (s-series)

  Општи информации

  • Компактна топлотна пумпа VRV IV за станбена и делумно комерцијална примена
  • можност за комбинирање со широк спектар на VRV внатрешни единици или со стилски единици (Daikin Emura, Perfera, …)
  • Вклучува VRV IV стандарди и технологии

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV IV REYQ-U (heat recovery)

  0 out of 5

  Daikin VRV IV REYQ-U (heat recovery)

  Општи информации

  • Daikin VRV IV REYQ-U heat recovery -топлотна пумпа со воздушно ладење и рекуперација
  • Овозможува греење во континуитет за време на циклусот на одмрзнување за разлика од др.топлотни пумпи кои го прекинуваат греењето за време на циклусот на одмрзнување.
  • “Бесплатно“ греење и производство на топла вода овозможени со посебен систем за акумулирање на топлината и пренос на истата од простории на кои им е потребно ладење во простории на кои им е потребно греење или топла вода со што се овозможува удобност 24/7.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV 5 S -RXYSA-AV1/AY1

  0 out of 5

  Daikin VRV 5 S -RXYSA-AV1/AY1

  Општи информации

  • DAIKIN VRV 5S – топлинска пумпа воздух-воздух што ја добива својата енергија за ладење, греење и вентилација од воздухот .
  • Се одликува со исклучително ниска емисија на CO2, поради употребата на R-32 фреонот кој се карактеризира со понизк GWP.
  • VRV 5S серија е наменета за греење и климатизација на помали комерцијални објекти и станбени згради.
  • Сите познати VRV стандарди, како што е VRT ( Variable Refrigerant Temperature tehnology ) се исто така вклучени во оваа компактната Mini VRV верзија.
  • Може да се комбинира со каналски, касетни ,плафонски единици, да се поврзе со вантрешните единици од Sky Air, воздушни завеси, и да се интегрира со систем за вентилација.
  • Вградената Shîrudo технологија овозможува флексибилна инсталација на внатрешните единици и истите можат да се постават во мали простории со минимална површина од 10 m2. во споредба со истиот систем без Shîrudo технологијата кој би бил само за апликации со површина од 27m2 или повеќе.

  Контактирајте не

 • You've just added this product to the cart:

  Daikin VRV 5 REYA-A heat recovery

  0 out of 5

  Daikin VRV 5 REYA-A heat recovery

  Општи информации

  • DAIKIN VRV 5 heat recovery-e топлинска пумпа воздух-воздух која овозможува истовремено ладење и греењево различни простории
  • “heat recovery”опцијата топлината одземена од просториите на кои им потребно ладење преку трицевниот систем рециркулира и се пренесува како бесплатна топлинаво просториите каде е потребно загреење.
  • Се одликува со исклучително ниска емисија на CO2,поради употребата на R-32 фреонот кој се карактеризира со низк GWP.
  • VRV 5 серија е наменета за греење и климатизација на помали комерцијални објекти и станбени згради.
  • Вградената Shîrudo технологија овозможува флексибилна инсталација на внатрешните единици и истите можат да се постават во мали простории со минимална површина од 10 m во споредба со истиот систем без Shîrudo технологијата кој би бил само за апликации со површина од 27m2 или повеќе.

  Контактирајте не

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions