fbpx

Инфраструктурно ладење и ладење податочни центри


Постојано ладење

Техничкото ладење не е работа од 9:00 до 17:00. Податочните центри и серверските соби имаат потреба од контрола на климата 24/7 при сите услови. Нашите системи се дизајнирани да го зголемат времето на работење при секакви услови и температури од -15°C до 50°C.

Зголемување на времето на работа на вашата опрема

Во случај опремата да откаже, резервната единица треба да преземе. Преземањето се одвива автоматски и веднаш се испраќа предупредување за итна поправка. Никогаш нема да се грижите за ненадејно исклучување на системот.


Моќта на обновливите извори

Ладењето податочен центар има потреба од поголема потрошувачка на енергија во споредба со ладењето на други типови на простории. Нашите инфраструктурни решенија за ладење се создадени да овозможат ефикасност преку целата година и да ги намалат вашите годишни работни трошоци.


Режим за слободно ладење

Режимот за слободно ладење ја намалува потрошувачката на енергија со помош на ладен надворешен воздух за време на зимските месеци. Ова им овозможува на компресорите за ладење со разладно средство да се исклучат или да работат со значително намален капацитет, со што се намалуваат трошоците.

 

Уникатна технологија на враќање топлина

Нашата уникатна технологија за враќање топлина ја користи топлината што се создава за време на процесот на ладење за да овозможи удобно греење или топла вода за канцеларии, бањи и други делови од објектот.

 

 

Ротирање на работата

Ротирањето на работата доаѓа како стандардна опрема со нашиот далечински управувач Sky Air. После поставени временски периоди, активната единица оди во режим на мирување, а единицата што е веќе во мирување ја презема работата. Оваа функција го зголемува животниот век на секој систем и ја зголемува ефикасноста.

 

 


Инфраструктурно ладење за сите потреби и типови на објекти

Централизирана контрола

Вградете ја единицата за индустриско ладење во вашиот систем за управување со објектот (BMS). Овозможуваме разни начини за вградување на интерфејсот за најдобрите четири протоколи за BMS, за да можете да управувате со целиот објект преку централизирана контрола.


Дознајте повеќе