Инфраструктурно ладење и ладење податочни центри


Постојано ладење

Техничкото ладење не е работа од 9:00 до 17:00. Податочните центри и серверските соби имаат потреба од контрола на климата 24/7 при сите услови. Нашите системи се дизајнирани да го зголемат времето на работење при секакви услови и температури од -15°C до 50°C.

Зголемување на времето на работа на вашата опрема

Во случај опремата да откаже, резервната единица треба да преземе. Преземањето се одвива автоматски и веднаш се испраќа предупредување за итна поправка. Никогаш нема да се грижите за ненадејно исклучување на системот.


Моќта на обновливите извори

Ладењето податочен центар има потреба од поголема потрошувачка на енергија во споредба со ладењето на други типови на простории. Нашите инфраструктурни решенија за ладење се создадени да овозможат ефикасност преку целата година и да ги намалат вашите годишни работни трошоци.


Инфраструктурно ладење за сите потреби и типови на објекти

Централизирана контрола

Вградете ја единицата за индустриско ладење во вашиот систем за управување со објектот (BMS). Овозможуваме разни начини за вградување на интерфејсот за најдобрите четири протоколи за BMS, за да можете да управувате со целиот објект преку централизирана контрола.


Дознајте повеќе

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions