fbpx

Портфолио

Портфолио на реализирани проекти

DAIKIN заедно со ИЦС ГРУП е се што Ви треба кога се работи за греење, климатизација и вентилација – прецизни, точни и со големо искуство во тоа што го работиме.

Доказ за таквиот начин на рaбота се големиот број на реализирани објкти: хотели, болници, канцелариски простории, спортски сали, дата центри, индивидуални домови, и сл.

…..Резиденцијалните објекти бараат долгорочно и квалитетно решение за греење и климатизација, решение кое со своите перформанси нема да го нарушат комфорот и квалитетот на живеење…..

DAIKIN ALTHERMA е вистинскиот Енергетски ефикасен и природен избор за секој нов или реновиран објект. Во Европа до денес, реализирани се повеќе од 175.000 единици, а само во Македонија во последните 5 години инсталирани се повеќе од 700 единици.