Monthly Archives - јануари 2018

Кој може да биде сопственик на овој сертификат?

HOME C°MFORT EXPERT е престижно признание кое Јапонскиот производител ДАИКИН им го доделува на своите најдобри партнери – дистрибутери. Home C°mfort Expert преставува признание со кое ДАИКИН ја дефинира силната поврзаност и лојалност меѓу избраниот партнер и самиот производител или уште попрецизно, овој знак може да го поседува само онаа компанија која има најголемо искуство со производите на DAIKIN. Партнерите кои Daikin ги одбира како дел од оваа програма, претходно се ставени на повеќегодишна анализа . Истите треба да имаат поминато низа […]
Прочитај повеќе...

КАРПОШ ЗА ШТЕДЛИВО И ЕКО ГРЕЕЊЕ

Од оваа грејна сезона стартуваше системот за греење од обновливи извори на енергија во ООУ,,Вера Циривири Трена’’. По тој повод денеска се сретнаа раководителот на Одделението за енергетска ефикасност од општина Карпош Љупчо Димов и членот на истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој при МАНУ, д-р Наташа Марковска, кои беа во заедничка обиколка на топлинската потстаница за греење со термални пумпи која функционира во рамките на ова училиште. По работната средба, Љупчо Димов ги образложи придобивките од ваквиот систем […]
Прочитај повеќе...

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions