Monthly Archives - јуни 2018

Daikin Highest Customer Satisfaction 2017

ИЦС ГРУП и оваа година се стекна со престижна награда од DAIKIN – Highest Customer Satisfaction 2017  ИЦС ГРУП за својот професионализам во работењето, исполнителност и висок степен на задоволни корисници при продажба и инсталирање на ДАИКИН производите, ја доби престижната награда” Highest Customer Satisfaction 2017 ”на годишната DAIKIN International Partner Conference 2018, одржана на 26.04. во Аlpbach, Avstrija.     ИЦС ГРУП како HCE Premium Partner на DAIKIN, заедно со уште 250 други регионални DAIKIN HCE соработници од 15 држави од Централна Европа, […]
Прочитај повеќе...

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions