Портфолио

Реализирани Проекти


Хотел “FREYA“ – Струга

Ресторан “BASTION Plaza“ – Скопје

Референтен објект: “Eichholtz by Asprom“- Скопје

ИНДИВИДУАЛНА КУЌА нас. Бардовци

Референтен објект: АД. ПИВАРА – Скопје

“Hotel PANORAMIKA DESIGN and SPA“– Скопје

“Panoramika” – резиденцијален комплекс“- Скопје

“QUEHENBERGER Logistics“- Скопје

“MERCURE“ хотел – Тетово

“АЛЕКСАНДАР СКВЕР“ хотел – Скопје

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions