fbpx

Портфолио - “ПЕЛИСТЕР” – угостителски објект – Скопје

“ПЕЛИСТЕР” – угостителски објект – Скопје


Опис на проектот

Изведба на греење, ладење, вентилација и автоматика со VRV – системи

  • 2 x надворешна единица VRV IV (DAIKIN)
  • 4 x каналски системи (DAIKIN)
  • 3 x сплит единици (DAIKIN)