fbpx

Портфолио - ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ – деловни простории

ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ – деловни простории


Опис на проектот

Изведба на греење, ладење и вентилација со VRV – системи, на административни простории

  • 3 x надворешни единици VRV IV – DAIKIN
  • 3 x внатрешна ѕидна NEXURA – DAIKIN
  • 8 x каналски внатрешни единици FDXS/RXS-L – DAIKIN
  • 4 x касетни внатрешни единици FFQ-C – DAIKIN
  • 1 x клима коморa