fbpx

Портфолио - “ФОКУС” деловен објект – Скопје

“ФОКУС” деловен објект – Скопје


Опис на проектот

Изведба на систем за греење и ладење со топлотни пумпи вода-вода со капацитет на ладење/греење 49,2/59,5 kW