Портфолио - Референтен објект: АД. ПИВАРА – Скопје

Референтен објект: АД. ПИВАРА – Скопје


Опис на проектот

АД. ПИВАРА една од водечките компании од прехрамбената индустрија во нашата земја, инсталира  DAIKIN chiller EWAD-C11FXS за одржување на континуирана температура за своите технолошки процеси со минимална потрошувачка на струја.

Реализација на објектот  Мај 2022 година.

Инсталиран систем:

  • 1 x 1,089 kW  ладилна еднергија – DAIKIN chiller EWAD-C11FXS with free cooling


0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions