Портфолио - “АЛЕКСАНДАР СКВЕР“ хотел – Скопје

“АЛЕКСАНДАР СКВЕР“ хотел – Скопје


Опис на проектот

Изведба на греење, ладење и вентилација и автоматика со VRV – системи

  • 2 x надворешни VRV единици (DAIKIN)
  • 31 x внатрешни каналски единици (DAIKIN)
  • 4 x касетни внатреешни единици (DAIKIN)


0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions