Портфолио - ИНДИВИДУАЛНА КУЌА нас. Бардовци

ИНДИВИДУАЛНА КУЌА нас. Бардовци


Опис на проектот

Изведба на греење, ладење и топла санитарна вода со:

  • 1 x 16 kW ALTHERMA 3R со вграден бојлер 230 литри – DAIKIN
  • 15 парапетни фенкојлери – Daikin
  • Подно греење


0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions