Портфолио - Референтен објект: “Eichholtz by Asprom“- Скопје

Референтен објект: “Eichholtz by Asprom“- Скопје


Опис на проектот

УБАВИНА НА ЕНТЕРИЕР и ЕКСПОНАТИ во продажно-изложбен салон, надополнети со пријатна температура и комфор со системите за греење и ладење – DAIKIN Altherma,топлотни пумпи.

Инсталиран систем:

  • 2  x 16 kw ALTHERMA LT – (DAIKIN)
  • Подно греење
  • Плафонски фенкојлери
  • Рекуператори за чист воздух – (DAIKIN)


0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions