Портфолио - “ЈАНЕ САНДАНСКИ” спортски центар и ”ХОТЕЛ РУСИЈА” – Скопје

“ЈАНЕ САНДАНСКИ” спортски центар и ”ХОТЕЛ РУСИЈА” – Скопје


Опис на проектот

Испорака на опрема за греење и ладење – DAIKIN

  • 19 x надворешни ед. водено-ладилни чилери (DAIKIN)
  • 43 x вн. единици (подни фенкојлери) (DAIKIN)
  • 147 x каналски единици (DAIKIN)
  • 10 x високо-ѕидни единици (DAIKIN)


0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions