fbpx

Портфолио - “8-ми Септември” – градска општа болницa

“8-ми Септември” – градска општа болницa


Опис на проектот

Изведба на греење, ладење, вентилација и автоматика со:

  • чилер ( воздух- вода)  –  CLINT
  • климакомори – PROKLIMA
  • дистрибуција  – KLIMAOPREMA
  • автоматика –  MANEX CORPORATION


0