Портфолио - “EUROITALIA INVESTMENT MAKEDONIJA“ – општа болница

“EUROITALIA INVESTMENT MAKEDONIJA“ – општа болница


Опис на проектот

Изведба на комплетен систем на греење, ладење, вентилација и припрема на топла вода со примена на неколку системи на топлотни пумпи – VRV, SKY Air, Chillers и Altherma.

  • 10 x надворешни единици VRV (DAIKIN)
  • 52 x внатрешни касетни единици (DAIKIN)
  • 8 x внатрешни SKY AIR единици (DAIKIN)
  • 1 x воздушно-ладилен Chiller (DAIKIN)
  • 3 x Аltherma (DAIKIN)
  • 1 x рекуператор (DAIKIN)
  • 2 x клима комора (TERMOVENT)


0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions