Портфолио - “Hotel PANORAMIKA DESIGN and SPA“– Скопје

“Hotel PANORAMIKA DESIGN and SPA“– Скопје


Опис на проектот

УМЕТНОСТ ВО КРЕИРАЊЕ на ИДЕАЛНА КЛИМА- греење, ладење и вентилација со VRV системи и Altherma топлотни пумпи .

  • 4 x надворешни единици VRV IV -(DAIKIN)
  • 2  x 16 kw ALTHERMA LT – (DAIKIN)
  • Подно греење
  • Рекуператори за чист воздух – ( DAIKIN )


0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions