Портфолио - “MERCURY“ хотел – Тетово

“MERCURY“ хотел – Тетово


Опис на проектот

Изведба на греење, ладење и вентилација со VRV системи, Altherma со вграден бојлер и клима комора.

  • 18 x надворешни единици VRV IV -(DAIKIN)
  • 139 x каналски единици DAIKIN
  • 4 x 16kw ALTHERMA HT – (DAIKIN)
  • 2  x 16kw ALTHERMA LT – (DAIKIN)
  • Клима Kоморa


0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions