Портфолио - “Panoramika” – резиденцијален комплекс“- Скопје

“Panoramika” – резиденцијален комплекс“- Скопје


Опис на проектот

Резиденцијалниот комплекс ПАНОРАМИКА-Скопје кој има 6 стамбени единици за домување, обезбедија систем за греење и ладење со Daikin Alteherma топлотни пумпи.

  • 2 x 16 kW ALTHERMA LT со вграден бојлер – DAIKIN
  • 33 x парапетни фенкојлери – SABIANA
  • Вградено подно греење ( REHAU )
  • 6 x Подни конвектори ( DAIKIN )
  • 4 x Каналски фенкојлери ( DAIKIN )


0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions