Портфолио - “QUEHENBERGER Logistics“- Скопје

“QUEHENBERGER Logistics“- Скопје


Опис на проектот

Германската логистичка компанија “QUEHENBERGER Logistics “во Скопје ,ИДЕАЛНА КЛИМА, КОМФОР И ЧИСТ ВОЗДУХ обезбеди со  VRV системите на Daikin. Овие  единици ја минимизираат потрошувачката на енергија, ги намалуваат сметките за електрична струја и нема емисија на штетни CO2 гасови.

  • 3 x VRV топлотни пумпи со капацитет : -ладење/греење  150/180 kw  – (DAIKIN)
  • 18 x VRV  внатрешни парапетни единици– (DAIKIN)


0

ICS GROUP – Environment friendly climate solutions