Monthly Archives - септември 2017

ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ РАСТЕ: Како да си го заштитиме домот?

Квалитетот на воздухот се повеќе се влошува, а секојдневните податоци покажуваат големо ниво на загаденост во повеќе македонски градови. Алармантно станува зголемувањето на концентрациите од ситни честички и прашина во воздухот, како и концентрациите на штетни гасови од типот на СО2, H2S, азотни оксиди   Според одредени статистички податоци, во Македонија годишно се губат околу 1.350 животи и илјадници продуктивни денови како резултат на загадувањето на воздухот од ваквите штетни материи и гасови.   Решавањето на проблемот со загадувањето на воздухот e глобален процес. […]
Прочитај повеќе...

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions