Monthly Archives - октомври 2018

ЕСЕНСКА АКЦИЈА 20-20 на ИЦС ГРУП и DAIKIN

10 причини да ја искористите можноста 20% субвенција од ИЦС ГРУП и DAIKIN  за ALTHERMA LT и ALTHERMA 3 20% дополнителен  гранд  од GEFF  www.ebrdgeff.com/macedonia_facilities ALTHERMA  e топлотна пумпа 3 во 1 – грее, лади и припрема на топла вода без ослободување на СО2 Заштда на енергија  меѓу  50% до  80%. Грее и  до Т= – 25С° Мал простор за инсталирање од  ~0,37 м2 36 месеци гаранција Без трошоци за аплицирање (превземени од ИЦС ГРУП) Краток временски рок на монтажа 1 година […]
Прочитај повеќе...

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions