Tag - Ладење

КУПИ ИНВЕРТЕР КЛИМА DAIKIN ОД ИЦС ГРУП И ЗАЕДНИЧКИ ДА АПЛИЦИРАМЕ ЗА 1000 ЕВРА СУБВЕНЦИИ ОД ГРАД СКОПЈЕ

На 03.07.2020 година, град Скопје објави јавен повик за субвенционирање на 5000 семејства за набавка на високоефикасни инвертер клима уреди за затоплување . КОИ ИМА ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА ИНВЕРТЕРИ?
Прочитај повеќе...

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions