Блог новости

Врати се кон Блог новости

Daikin VRV 5 Heat Recovery систем – истовремено греење и ладење , со поврат на топлина.

Имаме мисија да создадеме стабилно наследство

Суштината на нашето постоење е да создадеме безбедна, здрава и удобна околина во објектот преку врвната технологија на Daikin VRV 5 системите.

Посветени сме да го елиминираме испуштањето CO2 целосно до крајот на 2050 година, па затоа работиме со нашите партнери и клиенти за да создадеме свет со поздрав внатрешен воздух и помало влијание врз околината.

Приспособливост на Daikin VRV 5

Нашата флексибилна технологија со топлински пумпи може лесно да се приспособи во секој објект и на секое место.

 • Неприкосновен капацитет на надворешна единица до 90 kW за греење (28 HP).
 • Должини и висини на цевките за да одговараат на сите примени на VRV.
 • Компактно решение со пократки цевки од вообичаените и коешто може да се интегрира во нови и постојни објекти.
 • Тивка операција преку 5 степена со ниско ниво на бучава, со што се намалува притисокот до 40 dB(A).
 • Целосно редизајнирани BS-кутии за побрза инсталација и полесно сервисирање.

Иновативна Daikin технологија- Shîrudo

Благодарение на технологијата Shîrudo од Daikin, системот VRV 5 е многу вешт при управување со внатрешната атмосфера на секоја просторија.

 • Daikin нуди сообразност со стандардот за производи IEC.
 • Фабрички поставените контролни мерки за разладно средство го прават системот VRV 5 брз и флексибилен за дизајнирање без потреба од комплексни и долготрајни пресметки.
 • Сертификат CB за трето лице од овластено тело (SGS CEBEC).

Одржливост

Попаметна и поефикасна, технологијата VRV 5 постигнува голем напредок кон декарбонизација на објектите преку помало директно и индиректно влијание на еквивалентот на CO2.

 • Зголемување на работната ефикасност при реални услови со ηs,c до 298,3 %.
 • Изграден за разладно средство R-32 со низок GWP, со што се намалува придонесот кон глобалното затоплување на разладното средство за 71 % во споредба со R-410A и може лесно да се рециклира и употребува повторно.
 • Систем за враќање топлина со 3 цевки што ја враќа и рециркулира топлината.

Паметен систем

Современата технологија на Daikin и паметното управување со енергија овозможуваат удобност и прецизна контрола.

 • Истовременото ладење и греење им овозможува удобност на гостите и станарите.
 • Широк асортиман специјално дизајнирани единици за да одговараат на секој внатрешен простор и дизајн.
 • Приклучи и пушти со малите BMS-системи на Daikin: Интелигентен управувач на допир – паметен систем за управување со енергија што овозможува истовремени податоци за целосна контрола врз употребата на енергија и интеграција на уреди од трети лица.

Предности на VRV

Системите VRV им нудат на комерцијалните објекти максимална флексибилност и спокојство благодарение на придобивките што ги нудат системите за директна експанзија (DX):

 • Побрза реакција: Брзото приспособување кон условите за полнење помага да се спречи прегревање.
 • Голема ефикасност: Потребни се само 2 чекора за пренос на енергија (од воздухот до разладното средство и од разладното средство до воздухот).
 • Брза и лесна инсталација: Компактно решение без потреба од доставување опрема на самото место (мерачи, пумпи, вентили итн.)
 • Помала зафатнина: Сите компоненти се вградени, а цевките за разладното средство се компактни.

Целосно редизајнирана за побрза инсталација и полесно сервисирање

 • Побрза инсталација благодарение на протокот на разладното средство што го намалува бројот на залемени точки и комплети за спојки
 • Лесно сервисирање кај спуштени тавани благодарение на лизгачката електронска табла
 • Потребна е ограничена таванска празнина затоа што кутијата може да се инсталира на само 5 mm од таванот

Предности на R-32

Разладното средство R-32 има понизок потенцијал на глобално затоплување и поголема ефикасност во споредба со R-410A, со што претставува најефективно одржливо решение за системите VRF.

 • Понизок потенцијал за глобално затоплување (GWP): само 1/3 од R-410A.
 • Помалку полнење со разладно средство: 15% помалку во споредба R-410A.
 • Повисока енергетска ефикасност и значајно намалено индиректно влијание на еквивалентот на CO2.
 • Разладно средство со една компонента, едноставно за употреба и рециклирање.
 • Намалување за 71 % на потенцијалот за глобално затоплување на разладното средство.

Daikin Поддршка

Добивате пристап до широка мрежа експерти со специјалистички совет при планирање, инсталација и одржување.

 • Подобрете го резултатот за BREAAM/LEAD преку експертска поддршка, од дизајн до изведба.
 • Нашиот софтвер за поддршка преку интернет со визуелна 2Д-мапа овозможува полесен дизајн и сообразност со стандардите за производи.

Сподели ја оваа новост

Врати се кон Блог новости

0

ICS GROUP – Intelligent Climate Solutions